Bài đăng

Bảo hiểm hàng vận chuyển xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng vận chuyển xuất nhập khẩu 1. NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM Bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro đối với tổn thất hoặc tổn hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm trừ khi bị loại trừ bởi các quy định trong các Điều khoản 4, 5, 6 và 7 dưới đây. 2. TỔN THẤT CHUNG Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ, được lý toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán đang chi phối được gánh chiu nhằm phòng tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào trừ những trường hợp bị loại trừ trong các điều khoản 4, 5, 6, 7 dưới đây. 3. ĐIỀU KHOẢN ĐÂM VA ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỖI Bảo hiểm này bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đối với bất kỳ rủi ro nào được bảo hiểm theo đây, phần trách nhiệm phải gánh chịu theo Điều khoản đâm va đôi bên cùng có lỗi trong hợp đồng chuyên chở. Khi chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đã nói thì Người được bảo hiểm đồng ý thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền, bằng chi phí và phí

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA BẢO HIỂM HÀNG VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA: I/ NGUYÊN TẮC CHUNG: Điều khoản của Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều khoản này còn được vận dụng khi có thỏa thuận riêng trong bảo hiểm này cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đi các nước lân cận và vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về được phép quá cảnh qua Việt Nam để sang các nước lân cận bằng phương tiện vận chuyển nói trên. II/ PHẠM VI BẢO HIỂM Trừ những trường hợp loại trừ, Bảo Minh chịu trách nhiệm bồi thường đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây: Cháy hoặc nổ; Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh; Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật b

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Hiểm Bảo Minh

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Hiểm Bảo Minh Sản phẩm BẢO HIỂM SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN của Bảo Minh sẽ mang đến cho bạn giải pháp giảm tối đa các chi phí y tế với thủ tục đơn giản, nhanh gọn. BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Sức Khoẻ Toàn Diện) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khoẻ Toàn Diện 2. Mã nghiệp vụ I2 3. Đối tượng bảo hiểm Con người 4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 1-65 tuổi. Đối với chương trình bảo hiểm đặc biệt chỉ nhận tới 60 tuổi 5. Phạm vi bảo hiểm Phạm vi A: Chết do ốm đau bệnh tật, thai sản Phạm vi B: Chết và thương tật thân thể do tai nạn Phạm vi C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật 6. Loại trừ bảo hiểm Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (trừ trường hợp người thừa kế là trẻ em dưới 14 tuổi). Vi phạm quy định, pháp luật, nội quy của chính quyền địa phương

Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo hiểm du lịch trong nước Với sản phẩm  BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC   của Bảo Minh, khách du lịch có thể hoàn toàn chủ động lựa chọn các mức bồi thường tối đa cho mình từ 20trđ cho tới 200trđ để bảo vệ bản thân trong suốt hành trình với mức phí bảo hiểm hết sức hợp lý, chỉ từ 3.000đồng/người/ngày. 1 Đối tượng bảo hiểm Con người 2 Người được bảo hiểm Người đi tham quan nghỉ mát, tắm biển, leo núi... hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 3 Phạm vi bảo hiểm - Chết, thương tật thân thể do tai nạn. Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm. Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp - Chi tiết vui lòng tải về:   Quy tắc bảo hiểm du lịch nội địa 4 Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm - Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nợi du lịch

Bảo hiểm vật chất xe

Bảo hiểm vật chất xe GIẢM PHÍ 25% KHI KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE  là những bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá; 4.Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe cơ giới; 5.Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp, bị cưỡng đoạt; 6.Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác ngoài những điểm loại trừ quy định tại Điều 9 và Điều 14  Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới . Ngoài ra, Bảo Minh còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất. BIỂU PHÍ (1 NĂM) BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ (Chưa VAT 10%) (Ban hành theo quyết định số 0545/2015-BM/XCG, ngày 17/04/2015 của Tổng